Ook bullshit is diepzinnig

De scheidslijn tussen pseudodiepzinnige kletspraat – bullshit – en ‘gewone’ motivatiespreuken is dun. Maar hoe dun? De Canadese psycholoog Gordon Pennycook onderzocht het in zijn promotieonderzoek. Proefpersonen moesten het onderscheid herkennen tussen bullshit-zinnen als „heelheid verstomt oneindige fenomenen” en ‘gewone’ spreuken als „een nat persoon vreest de regen niet”. Hoe kom je aan voldoende pseudodiepzinnige kletspraat voor een onderzoek? De onderzoekers gebruikten de tweets van Deepak Chopra en een site die gefingeerde Chopra-citaten genereert, wisdomofchopra.com. Chopra is bestsellerauteur van boeken over spiritualiteit. Conclusie van het onderzoek: wie het verschil niet ziet tussen bullshit en normale citaten is minder goed in analytisch denken en vatbaarder voor geloof in het bovennatuurlijke. Chopra reageerde via Twitter: „Bullshit is een term van intellectueel beperkte, zelfbenoemde hoeders van de onderdrukking van nieuwsgierigheid.” Hij schreef ook: „Shit in welke vorm dan ook is diepzinnig. Het is sterrenstof en keert terug als leven”, waarna hij de auteurs bedankte, hun onderzoek deed zijn boekverkoop en optredens goed.