Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Arbeidsmarkt

Hoge werkloosheid onder erkende vluchtelingen

De werkloosheid onder de asielzoekers uit de jaren 90 is nog hoog. Een rapport doet nieuwe aanbevelingen.

Twee jonge vluchtelingen in Den Haag krijgen Nederlandse les.
Twee jonge vluchtelingen in Den Haag krijgen Nederlandse les. foto david van dam

Asielzoekers komen moeilijk aan het werk. Van de asielzoekers die van 1995 tot 1999 in Nederland zijn aangekomen, heeft slechts 35 procent een baan van meer dan 30 uur. Als kleinere banen van meer dan acht uur worden meegeteld heeft totaal ruim 50 procent van die groep asielzoekers werk, tegenover 70 procent van de autochtonen die werkt. Opmerkelijk is dat de eerste jaren van hun verblijf maar weinig vluchtelingen een baan vinden.

Dit blijkt uit onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In een zogenoemde policybrief trekken zij lessen uit de werkloosheid in het verleden met aanbevelingen om dit bij de nieuwe golf asielzoekers te voorkomen. De werkloosheid onder asielzoekers is hoger dan onder arbeidsmigranten en mensen die voor gezinshereniging komen. De criminaliteit (het aandeel verdachten onder asielzoekers is 4 procent) is ook drie keer hoger dan het Nederlandse gemiddelde wegens het hoge percentage jonge mannen die ook nog lang werkloos blijven.

Het rapport, met de titel Geen tijd verliezen, doet aanbevelingen om te zorgen dat de vluchtelingen die nu binnenkomen, sneller werk kunnen vinden.

Lees ook: Door asielregels dreigt opnieuw langdurige werkloosheid