Toetredingsoverleg met Servië begint

De EU is dinsdag toetredingsgesprekken begonnen met kandidaat-lidstaat Servië. Ook in het toetredingsproces van Turkije zijn nieuwe hoofdstukken geopend, over economische en monetaire zaken. Vorig jaar zei voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie nog dat de EU een pauze nodig had in haar uitbreidingsproces, maar de migratiecrisis en vrees voor Russische invloed op de Balkan brengen de EU alsnog tot meer haast. In ruil beloofde Turkije de stroom migranten naar Europa in te dammen. Met Servië werd gesproken over de relaties met Kosovo, dat zich in 2008 van Servië afscheidde. Een snel EU-lidmaatschap is voor geen van beide landen te verwachten. (Reuters)