Driekwart van topmannen krijgt hogere bonus

In Nederland stijgen de bonussen meer dan in België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Driekwart van de bestuursvoorzitters van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen ontvangt dit jaar een hogere bonus. Dat blijkt uit het jaarlijkse beloningsonderzoek van de Vlaamse Vlerick Business School onder 669 beursgenoteerde bedrijven in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Volgens het onderzoek gaan in Nederland de bonussen van bestuursvoorzitters het meest omhoog. Een jaar geleden was juist in Nederland sprake van de geringste stijging van de beloningen van topmannen. De onderzoekers denken dat de opvallende stijging kan komen door de economische opleving, met „jubelgedrag” tot gevolg.

„Zoals beurzen de neiging hebben om te overreageren, hebben mensen dat ook”, zegt professor Xavier Baeten, leider van het onderzoek, aan de telefoon. „Na jaren van matiging wordt er sterk gereageerd op de economische opleving.”

Voorts merkt Baeten op dat bonussen in de vorm van aandelen in Nederland stukken populairder zijn dan in België, Frankrijk en Duitsland. Nederland heeft ook meer buitenlandse topmannen. „Bij jullie is slechts 75 procent van de topmannen van Nederlandse origine. In Frankrijk en Duitsland is dat rond de 90 procent.” Ook meldt het onderzoek dat in Nederland werkende topmannen met een andere nationaliteit gemiddeld meer verdienen dan bestuursvoorzitters uit eigen land.

De Vlerick Business School, met een hoofdkantoor in Gent, rapporteert verder dat in Nederland 3,3 procent van de beursgenoteerde bedrijven een vrouwelijke bestuursvoorzitter heeft. In België is dat 8,3 procent, het hoogste percentage. In Frankrijk gaat het om slechts 2,4 procent van de beursgenoteerde ondernemingen.

Van alle beursgenoteerde bedrijven is de totale beloning van topmannen de afgelopen 8 jaar (2007 -2014) in Nederland en Frankrijk gestegen met 11 procent, in België met gemiddeld 23 procent en in Duitsland met 32 procent.

Topmannen verdienen het meest in het Verenigd Koninkrijk (gemiddeld 4.050.000 euro), gevolgd door Duitsland (2.045.000 euro) en Nederland (1.065.000). België en Frankrijk zijn hekkensluiters met respectievelijk 670.000 en 495.000 euro. Het gaat daarbij over de mediaan van de totale beloning, inclusief vaste beloning, variabele beloning en eventuele aandelen gerelateerde beloning.