Meer overlast door verwarde huurders

Driekwart van de woningcorporaties zag dit jaar een toename van overlast veroorzaakt door verwarde personen. Dat blijkt uit een enquête van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Door de decentralisaties in de zorg wonen psychiatrische patiënten, (ex-)verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met dementie vaker zelfstandig. Aedes besloot tot een onderzoek na verschillende signalen dat de overlast bij andere huurders hierdoor toeneemt. Jaarlijks komen naar schatting 2.000 meldingen binnen over incidenten met verwarde personen en zo’n 18.000 over structurele overlast. Het gaat dan vaak om geluidsoverlast door bijvoorbeeld paniekaanvallen. (NRC)