‘Bolletjesslikkers krijgen bolletjes terug’

Dit zei een verpleegkundige maandag in een interview in NRC.

Foto koeb suyj/ anp

De aanleiding

Berthie Schaad vertelde maandag in een interview in NRC over haar werk als verpleegkundige op de spoedeisende hulp. Het ziekenhuis hecht veel waarde aan de privacy van patiënten. Bijvoorbeeld bolletjesslikkers, die vaak op de spoedeisende hulp binnenkomen. „Als die zonder politie zijn binnengekomen, krijgen ze bij ontslag hun bolletjes mee”, vertelde ze. We checken of dit waar is.

Waar is het op gebaseerd?

We bellen met Berthie Schaad, de geïnterviewde verpleegkundige. Ze vertelt dat het eigenlijk niet klopte wat ze zei, maar dat ze zich dit pas later realiseerde. Het is wel zo, zegt ze, dat de politie niet wordt ingelicht over bolletjesslikkers die zonder politie in het ziekenhuis terecht komen. Dan zouden artsen de vertrouwelijkheid tussen arts en patiënt schenden. Ook tegenover de politie moet een arts of verpleegkundige zwijgen over een patiënt die vermoedelijk betrokken is bij criminele activiteiten.

En, klopt het?

Nee, het lijkt er niet op dat patiënten hun bolletjes mee naar huis krijgen. Ook Berthie Schaad heeft dat niet meegemaakt. Maar wat gebeurt er dan met de bolletjes die dokters aantreffen? In de handreiking Hoe ga je om met het beroepsgeheim in contact met politie en justitie? van het VUmc staat beschreven wat artsen in dit geval moeten doen. Gevonden bolletjes worden overdragen aan de politie. Daarbij mag de arts wel zeggen dat hij deze tijdens een operatie gevonden heeft, maar verder is hij verplicht om over de patiënt te zwijgen. Dezelfde informatie vinden we in de Handreiking beroepsgeheim politie/justitie van artsenfederatie KNMG. Het teruggeven van drugs aan de patiënt blijkt zelfs strafbaar.

Voor de zekerheid bellen we ook even met een ander ziekenhuis. Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Ook in het AMC worden verwijderde bolletjes drugs van patiënten overgedragen aan de politie als ‘gevonden voorwerp’, vertelt de woordvoerder. En ook het AMC verstrekt daarbij geen informatie over de patiënt.

De politie Amsterdam bevestigt dat zij regelmatig gevonden bolletjes drugs van ziekenhuizen krijgt. „Die worden vervolgens vernietigd”, zegt de politiewoordvoerder. Er wordt dus verder geen onderzoek gedaan naar de herkomst van de drugs of de eventuele eigenaar. „Stel nou dat je een bolletjesslikker bent. Er is iets mis en je moet eigenlijk naar het ziekenhuis, maar je weet dat de kans bestaat dat je dan gepakt wordt. Dan durf je niet naar het ziekenhuis en misschien ga je dan wel dood. Dat willen we niet, en daarom doen we geen verder onderzoek naar gevonden bolletjes”, legt de woordvoerder uit.

Het zou nog kunnen dat artsen of verpleegkundigen de bolletjes drugs soms stiekem meegeven aan hun patiënten. We informeren bij verslavingskliniek Jellinek of zij dit weleens horen van verslaafden. Nee, zo laat de woordvoerder weten, ze horen daar nooit van verslaafden dat ze bij ontslag uit het ziekenhuis hun bolletjes drugs mee naar huis kregen.

Conclusie

Bolletjesslikkers die zonder politie in het ziekenhuis komen zouden bij ontslag hun bolletjes drugs weer meekrijgen, zei een verpleegkundige tegen NRC. Maar dat is niet zo. De politie krijgt geen informatie over de patiënt, maar zowel ziekenhuizen als de politie zeggen dat gevonden bolletjes drugs worden overgedragen aan de politie. Vervolgens worden deze vernietigd. We beoordelen de uitspraak daarom als onwaar.

    • Diederik Huffels