Geen akkoord met Marokko over hoogte uitkeringen

Het overleg tussen Nederland en Marokko over het socialezekerheidsverdrag is stukgelopen. Dat meldt minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA) in een brief aan de Kamer. Het bilaterale verdrag uit 1972 regelt de overdracht van verschillende uitkeringen van Nederland naar Marokko. Het gaat onder meer om arbeidsongeschiktheids- en nabestaandenuitkeringen. Er moest een aanpassing komen na onenigheid over de hoogte van de uitkeringen. Het kabinet wil de uitkeringen verlagen naar het lokale prijspeil, maar daarvoor moest het verdrag worden aangepast. Nadat een overeenkomst in eerste instantie leek te sneuvelen, werd toch een akkoord bereikt. Het aangepaste verdrag zou deze maand worden ondertekend. (NRC)