Aantal geregistreerde vluchtelingen neemt weer af

De IND heeft 7.300 asielzoekers geregistreerd – 4.400 minder dan de maand ervoor.

Vluchtelingen komen aan bij een aanmeldlocatie in Rotterdam.
Vluchtelingen komen aan bij een aanmeldlocatie in Rotterdam. Foto Remko de Waal / ANP

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft in november 7.300 vluchtelingen geregistreerd. Het totale aantal vluchtelingen komt daarmee volgens de gegevens van de IND op 52.500. De helft komt uit Syrië, van wie de 8.000 mensen nareizende familieleden zijn.

De cijfers komen van het CBS, dat zich baseert op de informatie die de IND verstrekt. Die tellen de aantallen asielzoekers op het moment dat ze worden geregistreerd.

Vorige maand melde het CBS nog dat in Nederland een recordaantal asielzoekers was geteld. Ook in de maanden ervoor leek er sprake van een toename. Maar doordat er zoveel asielzoekers waren binnen gekomen dat de IND hun gegevens niet allemaal kon verwerken, waren dit deels vluchtelingen die met terugwerkende kracht werden ingevoerd. Het precieze aantal per maand raakte daardoor in de statistieken vertekend. Het is de vraag of zich in oktober daadwerkelijk een recordaantal asielzoekers gemeld heeft.