Over de haag

Incidentenstrategie

Al tien jaar circuleert op het ministerie van Veiligheid en Justitie het handboek Haagse hectiek: een incidentenstrategie voor Justitie. Dat handboek moest mediablunders voorkomen, onder meer door extra te investeren in crisisambtenaren die „onder hoge politieke druk brieven aan de Tweede Kamer kunnen schrijven, zonder dat de inhoud extra risico voor de minister met zich meebrengt”. Justitie is inmiddels vele hypes en crises verder, maar het ministerie is er niet crisisbestendiger van geworden, zo maakt de Teevendeal duidelijk.

Mierennest

Justitie is bij hypes een verstoord mierennest, was een van de analyses in dat handboek. Dan belt de directeur-generaal een aantal ambtenaren en geeft deelopdrachten. Al die ambtenaren vaardigen vervolgens ook weer deelopdrachten uit, zodat iedereen langs elkaar heen werkt. Dinsdag verstuurde minister Van der Steur een actuele versie van die handleiding naar de Kamer. Daar was in één van de 250 vragen over de Teevendeal om verzocht. Of je van incidenten kan leren? Uit het handboek: „Ieder incident is in zekere zin nieuw. Het creëren van structuren kan daarom belemmerend werken en extra risico’s veroorzaken voor het departement.”

Deadlines

Minister van der Steur had dinsdag zijn eigen tactiek om een crisis te bezweren. Hij had twee deadlines voor beantwoording van die 250 vragen laten passeren. Eerst zou hij ze uiterlijk maandagmiddag naar de Kamer sturen. Dat lukte niet. De nieuwe deadline was dinsdagmiddag 14 uur. Maar dan liep hij het risico dat hij bij het mondelinge vragenuur journalisten tegenkwam. En dus verzon hij een list. Hij liet de Kamer weten dat hij de vragen vóór het verstrijken van de deadline had geaccordeerd. Maar het dossier werd pas om 14.40 uur verzonden. Van der Steur was toen alweer buiten het bereik van journalisten.

    • Jos Verlaan