brieven

Dit is nou framing

Ja, daar is hij eindelijk, de christenterrorist!

Arjen van Veelen is bijna triomfantelijk (14/12). Zie je wel, al die godsdiensten zijn één pot nat. Ze deugen niet. Ze leiden tot geweld. Ik zie een foto van een verwarde man die, denk ik, eerder in een psychiatrische inrichting thuishoort dan in de cel. Is dit hem dan, de christenterrorist? Moet dit ons overtuigen dat christendom net zo naar geweld leidt als de islam?

Over framing gesproken. Kijk gewoon naar de feiten. Hoeveel mensen zijn er afgelopen jaar omgebracht door religieus gemotiveerde islamitische terroristen en hoeveel door religieus gemotiveerde christelijke terroristen? Welke illustrator is vermoord om een spotprent die christenen belachelijk maakte?

Shervin Nekuee

Azmani heeft het mis

Onder de kop Was in de regio gebleven, Shervin reageert VVD’er Malik Azmani op het verhaal van Shervin Nekuee waarin hij zijn inburgering in Nederland beschrijft (11/12).

Malik slaat in zijn betoog naar mijn mening een paar keer de plank mis.

De vele tweede en derde generatie nieuwkomers die zich volgens hem geen Nederlander voelen, zijn niet de nazaten van vluchtelingen, maar vooral kinderen en kleinkinderen van arbeidsmigranten. Dat moet hij als zoon van een arbeidsmigrant als geen ander weten. Het selectieve migratiebeleid dat hij voorstaat, staat haaks op de internationale afspraken en het beleid voor vluchtelingen. Niet het economisch perspectief is daarbij bepalend, maar de situatie in het land van herkomst. En terecht.

Dan Maliks opmerking dat Henk en Rieneke niet elke avond tien Shervins te eten zouden geven. Nee, dat zouden ze zeker niet doen. Maar het is een onwaardige suggestie want de vraag dient te zijn: zouden er niet tien Henk en Rienekes zijn die elk een Shervin te eten zouden geven?

Ik denk het wel. Alleen niet bij Malik, dat is wel duidelijk.

A. Trox, Paterswolde

Journaille & politiek

Erg hè, dat ‘gekonkel’

In het interview met Samsom (12/12) wordt de vraag haast achteloos gesteld: Het gekonkel tussen coalitie en oppositie werkt misschien ook niet mee? Jarenlang klaagde ook de journalistiek over dichtgetimmerde regeerakkoorden die het democratische debat uitholden. Nu er een de facto minderheidskabinet regeert en er echte politiek moet worden bedreven, wordt dat weggezet als politiek ‘gekonkel’. Het is blijkbaar moeilijk te begrijpen dat de huidige politieke situatie een hoger democratisch gehalte kent dan we jarenlang hebben meegemaakt. Echte democratie kenmerkt zich doordat de minderheid tevreden is. Dat kan alleen als er met die minderheid rekening wordt gehouden en dat gebeurt nu juist doordat het kabinet op zoek moet naar een meerderheid. Zo kan het gebeuren dat inmiddels aardig wat oppositiepartijen hun deuntje hebben mogen meeblazen. Erg hè?

Geert ten Dam, Akersloot

    • Ton Smit
    • A. Trox
    • Geert ten Dam