Met meer afval als voedsel in Scandinavië vliegen bonte kraaien niet meer zuidwaarts

Bonte kraai.

Bonte kraaien hoorden vijftig jaar geleden nog bij de Nederlandse winter, maar inmiddels zijn de vogels bijna verdwenen. En dat komt doordat Scandinavië in de twintigste eeuw zoveel meer afval is gaan produceren.

Dat opperde vogelonderzoeker Willem van Manen van vogelorganisatie SOVON maandag in een wetenschappelijk artikel in een nieuwsbrief van de organisatie. De bonte kraaien broeden in Noord-Europa. Ze hebben het daar zo goed, dat ze in de winter niet meer naar West-Europa vliegen.

Van Manen reconstrueert hoe overwinterende bonte kraaien (Corvus cornix) in de twintigste eeuw uit West-Europa verdwenen. In Nederland waren er ’s winters rond 1950 naar schatting 100.000, nu nog enkele tientallen. De omstandigheden voor bonte kraaien zijn hier echter nog steeds goed, en ook de Noord-Europese populatie nam niet af. Wat wel veranderde, is de hoeveelheid afval (zoals vuilnisbelten) in de broedgebieden. Warmere winters in Noord-Europa droegen mogelijk ook bij.