Opinie

    • Menno Tamminga

Waarom wint die man altijd alles?

Gegarandeerd rendement, het kan...

Menno Tamminga schrijft op deze plaats elke dinsdag over ondernemingsbeleid en economie

Op verjaardagsfeestjes is iedereen een wereldbelegger. Kopen als de koersen laag zijn, verkopen op de piek. Zo simpel is het beurscasino. Bij huizen? Net zo. In theorie. U kent de waarschuwing van de financiële toezichthouder AFM over beleggingen: resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggers maken daar nog wel eens grappen over. Een dooddoener, toch? Wie denkt nu dat een wereldbelegging altijd een wereldbelegging blijft? Niemand toch?

Iemand wel. Hij werkt in Den Haag. Hij heet Eric Wiebes en hij is de staatssecretaris van Financiën (VVD). Hij is verantwoordelijk voor het belastingbeleid.

Het belastingplan 2016 van Wiebes is vorige week politiek gered, dus dan dreigt men in Den Haag de inhoud uit het oog te verliezen. In het plan 2016 loopt Wiebes al vooruit op 2017. Dan komen er nieuwe regels voor de becijfering van de rendementen op vermogens: huizen, beleggingen en spaargeld. Per vermogenscategorie heeft Wiebes een rendement laten becijferen. En op basis van dat rendement moet u vervolgens met de fiscus afrekenen.

Het leuke van die beleggingen is dat zij altijd een positief rendement opleveren. Ja, altijd. Voor Wiebes en het kabinet is vermogen een loterij zonder nieten. U wint altijd. Kijk maar naar de Europese beursindex (grafiek 1) en de Nederlandse huizenprijzen (grafiek 2). Grafiek nummer drie, het rendement op staatsleningen, is een indicatie van de rente op spaargeld. Spaargeld wordt, boven een vrijstelling, belast alsof u 4 procent krijgt. Maar dat wordt al jaren niet meer gehaald.

De grafieken staan in de bijlage A van het belastingplan. De rode lijnen van grafiek 1 en 2 geven de werkelijkheid weer, de blauwe lijn is het Wiebes-rendement. Dat stijgt gegarandeerd. De blauwe lijn is fictie, maar wel werkelijkheid voor de fiscus. De rode lijn is de werkelijkheid waar u als belegger en huizenbezitter mee te maken heeft. Als u op een verkeerd moment had gekocht, moet u ’t bezuren.

Rekenen met de werkelijk behaalde rendementen is Wiebes te ingewikkeld. Hij móet de belastinginkomsten op peil houden. Hij móet uitgaan van een positief rendement, ook al is dat totale fictie. Ja, resultaten uit het verleden zíjn garanties voor de toekomst.

Gegarandeerd rendement, het kan...

 

    • Menno Tamminga