Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Uitkeringenoverleg met Marokko alsnog stukgelopen

Marokko wilde het verdrag ook in de Westelijke Sahara laten gelden; volgens minister Asscher is dat onmogelijk.

Marokkaanse imams komen aan op Schiphol.
Marokkaanse imams komen aan op Schiphol. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Het overleg tussen Nederland en Marokko over het socialezekerheidsverdrag is alsnog stukgelopen. Dat meldt minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het bilaterale verdrag uit 1972 regelt de overdracht van verschillende uitkeringen van Nederland naar Marokko. Het gaat onder meer om arbeidsongeschiktheids- en nabestaandenuitkeringen.

Er moest een aanpassing komen nadat onenigheid ontstond over de hoogte van de uitkeringen. Het kabinet wilde de uitkeringen verlagen naar het lokale prijspeil, maar daarvoor moest het verdrag aangepast worden.

Nadat een overeenkomst in eerste instantie leek te sneuvelen, werd toch een akkoord bereikt. Het aangepaste verdrag zou deze maand worden ondertekend, zodat het per januari volgend jaar in kon gaan.

Overleg alsnog stukgelopen

In de laatste Kamerbrief schrijft Asscher dat de regering in Rabat vlak voor de deadline met een wijzigingsverzoek kwam. Marokko wilde het verdrag ook laten gelden in de Westelijke Sahara - een internationaal betwist gebied dat door Marokko is bezet.

Dit was volgens Asscher op grond van internationale verdragen niet mogelijk, waardoor er geen overeenstemming is bereikt en het akkoord van de baan is. Zonder verdrag gaan er per 1 januari helemaal geen nieuwe uitkeringen meer naar Marokko – op de AOW na. Bestaande gevallen behouden hun rechten.

Asscher laat de deur voor Rabat nog wel op een kier; hij stelde dat Nederland nog altijd bereid is om tot een akkoord te komen.