Rusland erkent Europees Hof in Straatsburg niet meer

Rusland erkent het Europese Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg niet langer als de hoogste instantie. President Poetin heeft vandaag een wet bekrachtigd die de Russische autoriteiten de vrijheid geeft uitspraken van het mensenrechtenhof te negeren. Het Constitutionele Hof van Rusland zelf prevaleert voortaan. De wet bevestigt de staande praktijk in het Kremlin om uitspraken van het Hof in Straatsburg niet te respecteren. Rusland wordt, met Turkije, het vaakst veroordeeld door het Hof. Rusland is sinds 1996 lid van de Raad van Europa en had zo ook de jurisdictie van Straatsburg erkend. (NRC)