Meer overlast verwarde huurders door decentralisatie

Woningcorporaties zeggen de zorg in kwetsbare buurten niet meer aan te kunnen.

Foto Roos Koole / ANP

Driekwart van de woningcorporaties zag dit jaar een toename van overlast veroorzaakt door verwarde personen. Dat blijkt uit een enquête van Aedes (pdf), de vereniging van woningcorporaties, onder 174 corporaties (52 procent).

Door de decentralisaties in de zorg wonen psychiatrische patiënten, (ex-)verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met dementie vaker zelfstandig. Aedes besloot tot een onderzoek na verschillende signalen dat de overlast bij andere huurders hierdoor toeneemt. De vereniging schrijft:

“De enquête bevestigt het beeld: corporaties zien een duidelijke toename van verward gedrag. Dit leidt aan de ene kant tot schrijnende situaties voor die huurders, denk aan vereenzaming en vervreemding. Maar het leidt aan de andere kant soms ook tot meer overlast in de woonomgeving en daarmee gepaard gaande kosten. Overlast voor omwonenden is vaak ernstig en langdurig, mede omdat opname van een verward persoon erg moeizaam gaat. Corporaties zeggen in sommige (met name kwetsbare) buurten de toename niet meer aan te kunnen.”

’18.000 meldingen structurele overlast’

De vereniging maakte een schatting: jaarlijks komen zo’n 2.000 meldingen binnen over incidenten met verwarde personen en zo’n 18.000 over structurele overlast. Het gaat dan vaak om geluidsoverlast door bijvoorbeeld paniekaanvallen of nachtelijke psychoses. Ook verwaarlozing van de woning en agressief gedrag tegen buren komt voor. Sommige meldingen gaan over mogelijk isolement van huurders.

Bij ernstig verwarde personen nemen corporaties meestal contact op met een ggz-instelling, de politie of een sociale wijkteam. Maar corporaties zeggen ook vaak niet te weten welke huurders een ggz-achtergrond hebben, omdat zij de woning niet via een instelling verkregen hebben of vanwege hun privacy. Als dat wel het geval is, maken corporaties afspraken met de ggz-instelling en de gemeente over onder meer begeleiding en de verdeling van de mensen over de wijk.

‘Meer begeleiding nodig’

Volgens corporaties zijn veel mensen “te goed” om begeleid te wonen, maar “te slecht” om zelfstandig te wonen. Ze pleiten voor een betere begeleiding van mensen bij het zelfstandig wonen. Ook pleiten ze voor een begeleidingsplicht van zorgmijders, een laagdrempelig meldpunt, een crisisopvang met voldoende bedden en betere gegevensuitwisseling.

    • Mirjam Remie