Onderzoek NZa bij Haags ziekenhuis

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is een onderzoek begonnen bij het HagaZiekenhuis. De toezichthouder onderzoekt of het Haagse ziekenhuis te hoge medicijnkosten heeft gerekend, waardoor het mogelijk te veel geld heeft ontvangen. Volgens het ziekenhuis gaat het om de declaratie van „een enkel duur geneesmiddel” in 2012. Een woordvoerder kon geen nadere informatie geven over het bewuste geneesmiddel. De NZa meldt dat het de afgelopen jaren signalen heeft opgevangen dat bij meerdere ziekenhuizen de interne controle en de manier waarop de administratie is georganiseerd „ontoereikend” is. Vorig jaar werd al een onderzoek gestart naar twee andere ziekenhuizen. Dit onderzoek loopt nog. (NRC)