Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

Mannen nog steeds veel vaker verdacht dan vrouwen

Naar verhouding worden mannen vier keer zo vaak door de politie geregistreerd als verdachte van een strafbaar feit.

In totaal werden in 2014 41.000 vrouwen verdacht van een misdrijf.
In totaal werden in 2014 41.000 vrouwen verdacht van een misdrijf. Foto Koen van Weel / ANP

Mannen werden door de politie vorig jaar gemiddeld vier keer zo vaak geregistreerd als verdachte als vrouwen. Uit gegevens van het CBS over 2014 blijkt dat het aandeel van mannen ongeacht de leeftijd en ongeacht de misdaad groter is. Als het gaat om winkeldiefstallen liggen de cijfers dichter bij elkaar, maar dan nog zijn mannen oververtegenwoordigd.

In 2014 werden 41.180 vrouwen als verdachte geregistreerd. Dat komt neer op 50 per 10.000 inwoners. Er waren 173.470 mannelijke verdachten, 201 per 10.000 inwoners. Iemand wordt door de politie als verdachte geregistreerd als er een “redelijk vermoeden van schuld aan dat misdrijf bestaat”, blijkt uit de definitie van het CBS. Het aantal geregistreerde verdachten is niet per definitie een goede weerspiegeling van het aantal daders.

Leeftijd

Vrouwen ‘pieken’ eerder dan mannen, blijkt uit de CBS-cijfers. De meeste vrouwelijke verdachten zijn naar verhouding 15 tot 18 jaar. Het hoogtepunt in het aantal mannelijke verdachten ligt pas bij 19 jaar en wordt gevolgd door een veel sterkere afname. Op geen enkele leeftijd is het aantal mannelijke verdachten lager dan het aantal vrouwelijke verdachten - relatief noch absoluut.

Het aandeel van vrouwen in het aantal geregistreerde verdachten is volgens het CBS sinds 2005 wel toegenomen. Het totale aantal verdachten is afgenomen, en die daling was bij mannen ook in relatieve zin sterker.

Het aantal verdachten onder het totale vrouwelijke deel van de bevolking nam wel af, vooral onder meisjes en jonge vrouwen van 12 tot 18 jaar. Die trend is al jaren zichtbaar.

Soort misdrijf

Het verschil tussen mannen en vrouwen is het kleinst bij vermogensmisdrijven, waar onder meer diefstal en inbraak vallen. Het grootste verschil is te vinden bij vuurwapenmisdrijven. Van de 6.050 verdachten waren slechts 480 vrouw.

Het CBS maakte ook een indeling naar afkomst. Voor alle soorten misdrijven geldt dat relatief vooral veel vrouwen als verdachte worden aangemerkt uit de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba. Gemiddeld werden van iedere 10.000 vrouwen met een dergelijke achtergrond 480 door de politie geregistreerd. Dat is nog hoger dan het gemiddelde bij de mannen.