Prijs voor de Tostifabriek

Vera Bachrach heeft de eerste Impact Award gewonnen, een prijs voor een kunstproject met maatschappelijke impact. Ze kreeg de prijs voor haar project de Tostifabriek, een levende installatie in Amsterdam die wilde laten zien wat er voorafgaat aan een tosti op je bord. Midden in de stad zaaiden de deelnemers aan het project graan, molken ze koeien en mestten ze varkentjes vet – alles wat je nodig hebt om een simpele tosti te maken. „Vera weet haar vinger te krijgen achter een complex vraagstuk, namelijk de vervreemding van de maatschappij ten opzichte van onze voedselproductie. Dat is Kunst met een grote K”, staat in het juryrapport. (NRC)