Geld in afval is geen afval

Het moet de verrassing van zijn leven zijn geweest voor de medewerker van de milieustraat in Zwijndrecht. De afgedankte printer bevatte vier enveloppen met 15.100 euro aan bankbiljetten. Hij meldde de vondst bij de gemeente en maakte er ook melding van bij de bedrijfsleiding. Hij was de vinder van het geld, vond hij zelf. Maar daar dacht zijn werkgever, HVC Afval- en grondstoffeninzameling Drechtsteden anders over: printer en enveloppen waren aan HVC aangeboden, dus was HVC de eigenaar. En als HVC niet de eigenaar was, dan was HVC in juridische zin toch in elk geval de vinder.

Maar daar dacht de rechter anders over. HVC was eigenaar van die printer, want dat was concreet aangeboden. Maar niet van het geld. Want het was met ‘aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’ nooit de bedoeling geweest om ook dat geld aan te bieden: „Geld kan niet worden beschouwd als afval”. En de vinder was achter dat geld gekomen tijdens uitvoering van zijn werk voor HVC. Maar hij had het volgens de rechter niet námens HVC gevonden: „Vinden is immers geen rechtshandeling die namens een ander kan worden verricht”.

Een beroep op de huisregel van HVC, die verbiedt eigendommen van HVC mee te nemen, wees de rechter ook af. Het geld was geen eigendom van het bedrijf geworden.