Amsterdam wil de bierfiets weren uit de stad

De toeristische rondritten met de fietskroegen zouden overlast veroorzaken.

Een bierfiets met buitenlandse toeristen in Amsterdam. Foto Freek van den Bergh / ANP

Het gemeentebestuur van Amsterdam wil de bierfiets uit grote delen van de stad weren. Het college van burgemeester en wethouders (B en W) wil dat doen door de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen. Het voorstel moet nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

De bierfiets, een rijdende kroeg, zou leiden tot grote overlast. Eerder dit jaar ondertekenden 6.500 mensen een petitie tegen de fietsen. De initiatiefnemers pleitten voor een verbod omdat “het aanbod van attracties bepaalt welk type toerist er komt”:

“De uitbaters van deze rijdende café’s gebruiken de binnenstad als decor voor hun luidruchtige feestjes. Ze houden geen rekening met de bewoners en het overige verkeer. Ze zien de stad als één groot pretpark.”

Het college is het met de klagers eens en wil de fietsen weren uit “grote delen” van de binnenstad en andere gebieden waar overlast kan ontstaan zoals het Vondelpark of het Museumplein. “Indien de overlast zich verplaatst, kan het aangewezen gebied worden uitgebreid”, laten B en W in een persbericht weten.

De bierfiets

Een bierfiets is een fiets met in het midden een bar, waarop de hele groep moet trappen. De bestuurder, in de praktijk een medewerker van het verhuurbedrijf, moet nuchter blijven om op de openbare weg te mogen sturen. Tegenstanders zeggen overlast te ondervinden van lawaai en openbare dronkenschap. Ook gewone fietsers storen zich aan de bierfietsen, omdat ze vaak met lage snelheid het fietspad blokkeren. De bierfiets is het symbool geworden van de overvolle Amsterdamse binnenstad.

De gemeente heeft in overleg met de fietsexploitanten geprobeerd andere oplossingen te bedenken dan een verbod. Zo kregen volgens de gemeente chauffeurs extra training, werden ritten verkort en bepaalde stukken van de stad gemeden. Ook mocht er geen luide muziek meer gespeeld worden. Het leidde tot minder klachten, tussen mei en september negentien tegenover 52 een jaar eerder, maar de problemen zijn volgens de gemeente niet verholpen:

“Dit is niet zozeer te wijten aan de inzet van de exploitanten. De overlast is het gevolg van het fenomeen van de bierfiets, dat overlastgevend gedrag in de hand werkt.”

Exploitant wil overleg

Ard Karsten is de bedenker van de bierfiets en leidt een van de bedrijven die ritten aanbiedt in Amsterdam. Zijn plan voor een bierwaterfiets werd vorige week ook al door de gemeente tegengehouden. Hij heeft weinig begrip voor het besluit van het college. “Die groepen blijven gewoon komen”, laat hij weten. Ook liefhebbers van de bierfiets zijn volgens hem onderdeel van de diverse groep toeristen die Amsterdam bezoekt. Met het verbod zou het college vooral het electoraat een plezier doen en niet de bezoekers van de stad.

Karsten pleit voor een compromis, waarbij de fietsen mogen rijden op een voor hem en voor de gemeente acceptabele manier. Dan moet het stadsbestuur zich echter wel beter inzetten voor een vruchtbare samenwerking met de bierfietsverhuurders. “Ik heb alles gedaan om het zo goed mogelijk te doen, maar je ziet dat iedereen over een kam geschoren wordt. Ga een puntensysteem hanteren.” Als de gemeente tot concessies bereid is, zegt hij dat ook te zijn. Daarbij is zelfs het bier niet heilig:

“Voor mijn part maak je het een juicebike. Schaf de bierfiets af en laat ons gewoon met een juicebike gaan.”

    • Bastiaan Nagtegaal