Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Geldermalsen dicht financieel gat met een azc 

De gemeente Geldermalsen wil met de bouw van het op twee na een grootste asielzoekerscentrum (azc) van Nederland een financieel debacle afwenden. Dat blijkt uit gemeentelijke stukken en gesprekken met betrokkenen bij het bedrijventerrein Hondsgemet, waar volgend jaar een azc met 1.500 opvangplekken moet verrijzen.

De gemeente is er tot nu toe niet in geslaagd de grondexploitatie van het uitgestrekte bedrijventerrein Hondsgemet aan de A15 rendabel te krijgen. Daardoor dreigt Geldermalsen op korte termijn 12,5 miljoen euro te moeten afboeken op zijn grondportefeuille.

De gemeente kocht grond van boeren en investeerde in de ontsluiting van het gebied, maar door de economische crisis en concurrentie van omliggende gemeenten hebben veel minder bedrijven zich gevestigd in Hondsgemet dan de bedoeling was.

Lees ook: Asielzoekers op een zichtlocatie langs de a15

De gemeente wil het financiële plaatje doen kantelen door 12 hectare braakliggend terrein beschikbaar te stellen voor de huisvesting van vluchtelingen. Voor dit terrein mag Geldermalsen „een grondprijs hanteren die gelijk staat aan die voor sociale woningbouw”, aldus het voorstel aan de gemeenteraad. „Dit zal de komende tien jaar voor de grondexploitatie van de gemeente een positief effect hebben”, aldus burgemeester en wethouders. Woensdagavond beslist de gemeenteraad over de komst van het azc. Geldermalsen is ernstig verdeeld, en tegenstanders hebben tientallen spandoeken opgehangen en inwoners gemobiliseerd om woensdag naar het gemeentehuis te komen. Burgemeester Miranda de Vries (PvdA) is bedreigd, zo maakte het Openbaar Ministerie Oost-Nederland bekend.

Het bestuur van het bedrijventerrein waar het azc moet verrijzen vindt dat de gemeente overhaast te werk gaat: „Het ene financiële gat dreigt te worden gedicht met het volgende gat”, schrijft de Coöperatieve Vereniging Hondsgemet in een brief aan de gemeenteraad.

Bij het uitlekken van de plannen voor het azc, afgelopen vrijdag, leek de stemming in de gemeenteraad een gelopen race, maar door het verzet in de gemeente is de uitkomst inmiddels ongewis. Tegenstander en raadslid Edwin Loeff (VVD) zegt dat het gemeentebestuur ten onrechte haar eigen financiële problemen heeft gekoppeld aan de asielproblematiek: „Deze manier van besturen wakkert het wantrouwen van burgers juist aan.”