Te veel Afrika, te weinig geld

Waarom krijgt het hof zo weinig voor elkaar?

1  Te weinig draagvlak

De helft van de wereldbevolking staat helemaal niet onder jurisdictie van het Hof. Grote landen als de VS, Rusland, China, India en Indonesië hebben zich niet aangesloten. Ook Syrië erkent het Strafhof niet, waardoor de aanklager daar niet op eigen houtje onderzoek kan gaan doen. Alleen de Veiligheidsraad zou daartoe kunnen besluiten.

2 Te weinig geld

Het budget van het Strafhof bedraagt dit jaar bijna 131 miljoen euro. Daarmee betaalt het Strafhof vervolging van oorlogsmisdaden in negen landen, plus vooronderzoeken in acht landen. Geldgebrek verhindert dat gewenste onderzoeken goed worden gedaan.

3 Te veel Afrika

Mogelijk stemmen de rechters van het Strafhof binnenkort in met vervolging van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Zuid-Ossetië in augustus 2008, toen het leger van Georgië en door Rusland gesteunde rebellen daar strijd voerden. Het zou de eerste keer zijn dat er vervolging komt buiten Afrika.

4 Tegenwerking

Het Strafhof heeft geen eigen politiemacht. Het is afhankelijk van medewerking van de lidstaten.

5 Slechte pr

De website van het Strafhof ziet er niet aantrekkelijk uit, vonnissen en verklaringen zijn vaak lang en slecht te doorgronden voor niet-ingewijden. In de media is veel aandacht voor de tekortkomingen en minder voor successen achter de schermen.