Kerkgangers zien weinig in digitale collectezak

Geen muntgeld op zak? Geen probleem! Als het aan de Protestantse Kerk Nederland (PKN) ligt, kunnen kerkgangers in de toekomst met pin doneren. Ook wordt een app getest voor schenkingen. In het Landelijk Dienstencentrum van de PKN staat op proef zelfs een zuil waar contactloos betaald kan worden om geld geven nog makkelijker te maken.

Maar heel enthousiast is het kerkvolk nog niet over de digitale collectemethoden. Bij onderzoek onder PKN-leden, dat de kerk zelf organiseerde, gaf de helft van hen aan geen zin te hebben om op moderne manieren aan de collecte bij te dragen.

Volgens een woordvoerder van de PKN is het te vroeg om daaraan conclusies te verbinden. Hij zegt dat de kerk alleen bezig is met kleinschalige experimenten. „Mensen hebben minder contant geld bij zich, wat in de toekomst problemen kan opleveren met de collecte. In de praktijk merken we nog niet dat mensen geen muntgeld meer bij zich hebben in de kerk. Ook werken veel kerken met collectebonnen, waarbij kerkgangers ook geen contant geld meer nodig hebben.”

Omdat PKN voorbereid wil zijn op de toekomst, zoekt het kerkgenootschap alvast uit hoe digitale donaties geïnd zouden kunnen worden. (NRC)