Kreuk: ‘Ik ben nu Vo’s inspiratie’

Verzamelaar Bert Kreuk zegt het jammer te vinden dat kunstenaar Danh Vo, “ondanks mijn handreiking”, hun conflict niet kan vergeten.

„Het is jammer dat Danh Vo, ondanks mijn handreiking, deze zaak niet kan loslaten en mij probeert terug te zuigen in zijn realiteitsdistortie”, stelt verzamelaar Bert Kreuk in een reactie op Vo’s uitspraken in NRC. „Ik ben de rechtszaak begonnen omdat ik vind dat overeenkomsten moeten worden nagekomen. Ik heb dat punt gemaakt, de rechtszaak gewonnen en Danh Vo is veroordeeld. Het is veelzeggend dat Vo in dit vonnis expliciet werd gewezen op diverse onwaarheden die hij bij de rechtbank had verkondigd, en vanwege zijn ‘opstelling’ een boete opgelegd kreeg van 350.000 euro.”

De schikking houdt in, aldus Kreuk, dat Vo het „met veel tam-tam aangekondigde (en door hemzelf twee keer uitgestelde) hoger beroep heeft ingetrokken. Van mijn zijde zal ik het tegen hem gewezen vonnis niet ten uitvoer leggen. De rechtbank noemde dit ‘an early Santa Claus present’ voor Vo.”

Op inhoud noch motivatie van de schikking wil Kreuk nader ingaan. Maar die was, aldus Kreuk, „het best denkbare scenario’’ voor Danh Vo. „Vo vindt het nu nodig om zijn imago op te poetsen. Maar als je vindt dat je reputatie als gevolg van je eigen wanprestatie een enorme deuk heeft opgelopen, dan had je die wanprestatie gewoon niet moeten leveren. Dat heeft niets te maken met of je nu plots weer vindt dat je kunst onrecht is aangedaan. Dat is net zo irrelevant als Vo’s eerdere distractiepogingen en onwaarheden. Hij zou moeten nadenken over het onrecht dat hij oprechte personen heeft aangedaan.”

Het was volgens de verzamelaar al „voor velen duidelijk dat Bert Kreuk zijn inspiratiebron was geworden voor zijn Exorcist-serie. Ik hoop echter dat hij zonder mij kan doorgaan, want ik heb andere dingen te doen, namelijk oprechte kunst verzamelen.”