Een erg onhandige voorzitter

Anouchka van Miltenburg heeft de confrontatie die haar dinsdag met haar medeparlementariërs te wachten zou staan niet afgewacht en zaterdag het voorzitterschap van de Tweede Kamer neergelegd. Een unieke, maar niet onverwachte gebeurtenis.

Uniek, omdat het in de parlementaire geschiedenis niet eerder is voorgekomen dat een voorzitter van de Tweede Kamer tussentijds aftrad. Niet onverwacht, omdat het optreden van Van Miltenburg bijna van meet af aan, dus bijna sinds 25 september 2012, tot irritaties in het parlement leidde. De twijfel die sommige Kamerleden al direct en fractieleiders tussentijds hadden of zij over de statuur beschikte om het voorzitterschap waardig en met gevoel voor politieke verhoudingen te bekleden, bleek terecht.

De Kamer had haar dinsdag willen horen over de rol die ze speelde in de beruchte affaire rond Cees H., dikwijls aangeduid als de ‘Teevendeal’. Haar optreden was door de commissie-Oosting, die deze deal heeft onderzocht, als „meer dan onhandig” omschreven. Van Miltenburg noemde dat zaterdag „harde woorden”.

Ze had een brief over deze kwestie, die belangrijke informatie bevatte, laten versnipperen. Al dan niet bewust heeft ze zo bijgedragen aan het hier en daar gerezen vermoeden dat de miljoenen die crimineel Cees H. van de staat incasseerde, een affaire was die maar het beste in de doofpot kon worden gesmoord.

Van Miltenburg heeft de 37 schriftelijke vragen die de Tweede Kamer hierover had gesteld, nog wel beantwoord. Maar haar verdediging blijft twijfels oproepen die in de hoorzitting zeker aan de orde zouden zijn gekomen. Zo is het een raadsel waarom ze de brief, een kopie die haar in handen was gegeven namens het tv-programma Nieuwsuur, liet vernietigen, terwijl haar alleen maar was verzocht om het exemplaar vertrouwelijk te behandelen. Het inschakelen van de shredder stond ook haaks op een motie die de Tweede Kamer had aangenomen om het parlement (eindelijk) van volledige informatie te voorzien inzake Cees H.

Voor de VVD is het pijnlijk dat na twee bewindslieden op Justitie (Opstelten en Teeven) nu ook de voorzitter van de Tweede Kamer, eveneens lid van die partij, voortijdig is opgestapt. Waarbij geldt dat het optreden van Van Miltenburg in de ‘Teevendeal’ niet meer een dan een bijzaak is, in het Kamerdebat dat deze week volgt.

In haar verklaring waarom ze het voorzitterschap eraan gaf, hield Van Miltenburg ook zaterdag vol dat ze met het vernietigen van de brief „zorgvuldig” had gehandeld. Dat ze het voorzitterschap niet langer wilde belasten met een discussie rond haar persoon was dus wel het verstandigste besluit dat ze kon nemen.