Brieven

Jensma heeft het mis

Folkert Jensma heeft aandacht besteed aan ons rapport over de gesubsidieerde rechtsbijstand (5/12). Het deel over de kwaliteit is raak en spoort met de inhoud. De rest helaas niet. De denktip dat het de strafrechtadvocaten zijn „die een dubbel ministerssalaris uit de subsidiepot weten te slepen” is niet gebaseerd op de inhoud. Slordig weergegeven aantallen lijken zelfs te zijn overgeschreven uit een andere nieuwsbron. En het verwijt aan het slot dat wij geen antwoord hebben op een belangrijk punt, namelijk „de perverse effecten die in een markt optreden waar de burger iets ‘gratis’ krijgt, wat natuurlijk niet gratis is” en de ‘verspilling’ die dat veroorzaakt, is onterecht. Juist omdat die effecten er zijn, hebben wij dat antwoord wel; op vele plaatsen en zelfs in de aanbevelingen. We stellen onder andere voor om het systeem van inning van eigen bijdragen (bijna 50 miljoen!) geheel te herzien. Die inning dient wel altijd plaats te vinden; door de Raad voor Rechtsbijstand, met een goede hardheidsclausule. Dan kan de advocaat die niet meer kwijtschelden en/of het kwijtschelden daarvan gebruiken voor acquisitiedoeleinden. En eigen bijdragen moeten ook niet meer via de bijzondere bijstand vergoed kunnen worden. Daar is de hardheidsclausule dan voor. Beide veranderingen leiden ertoe dat verzekerden – anders dan nu – altijd ‘gewoon’ naar hun rechtsbijstandverzekeraar of vakbond gaan aan wie ze immers al premie hebben betaald voor deze dienstverlening. Dat betreft grote aantallen. Zo wordt genoemde ‘verspilling’ voorkomen. Zo ontstaat een systeem waarin private en publieke financiering elkaar precies aanvullen en houden burgers toch goed en volledig toegang tot het recht en de rechter, indien redelijk en noodzakelijk. Discussies over de rechtsstaat kunnen niet zonder lezen en precisie.

Oud-Kamerlid PvdA, oud-burgemeester Utrecht

Ticketprijzen Adele

Doe zoals met vliegtickets

Een eenvoudige suggestie tegen de woekerprijzen voor Adele-kaartjes: behandel concerttickets hetzelfde als vliegtickets: ze staan op naam en alleen die persoon kan naar binnen na het tonen van een ID. Bij niet komen opdagen gaat het ticket verloren. De echte liefhebbers komen echt wel, ziek of niet.

Ferdinand Crijns

    • Aleid Wolfsen
    • Ferdinand Crijns