Bewindvoerders TSN slaan alarm over zorg en loon

De bewindvoerders van TSN vrezen dat medewerkers en cliënten er fors op achteruit- gaan, zelfs na een doorstart.

Een faillissement van thuiszorgorganisatie TSN zal leiden tot verslechterde arbeidsvoorwaarden voor het personeel. Ook komt de zorg voor hulpbehoevende cliënten in het geding.

Dat staat in een brief van de bewindvoerders van de in surseance verkerende organisatie aan de Tweede Kamer, die donderdag debatteert over de toekomst van de thuiszorg naar aanleiding van de val van TSN. Het komt zelden voor dat bewindvoerders zich op zo’n manier tot de politiek wenden.

TSN, het grootste thuiszorgbedrijf van Nederland, kreeg vorige maand uitstel van betaling, waardoor de 12.000 werknemers hun baan dreigen te verliezen. Het is nog onduidelijk wat er gaat gebeuren met de hulpverlening aan de 40.000 cliënten.

De bewindvoerders zijn momenteel met mogelijke overnamepartners in gesprek, schrijven ze in de brief. Er worden twee scenario’s voorbereid: een waarbij na faillissement een doorstart wordt gerealiseerd en een waarbij dat niet het geval is.

In het geval van een doorstart is het onwaarschijnlijk dat zowel goede arbeidsvoorwaarden als voortzetting van de huidige relatie met cliënten in stand wordt gehouden, zoals de politieke partijen PvdA en SP in een op 9 december ingediende motie hebben gevraagd, staat in de brief.

„Wij verwachten dat deze partijen niet bereid dan wel in staat zullen zijn om medewerkers in dienst te nemen tegen hun huidige arbeidsvoorwaarden”, schrijven de bewindvoerders. „Wij achten de kans groot dat een grote groep medewerkers er in dit geval (deels fors) in salaris op achteruit zal gaan. Bovendien zullen meer medewerkers hun baan verliezen. Daarmee wordt ook de relatie tussen cliënt en verzorgende verbroken.”

Ook wanneer er geen doorstart is, en de dienstverlening moet worden overgenomen door andere partijen, zullen werknemers er flink op achteruit gaan, schrijven de bewindvoerders. De bewindvoerders vinden dat cliënten en medewerkers het meest gebaat zijn bij continuïteit van de onderneming. „Daarvoor zijn echter wel ondersteunende financiële middelen noodzakelijk”, zo stellen zij.

De bewindvoerders verwijzen in de brief naar het recent gesloten zorgakkoord tussen staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, PvdA), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden FNV en CNV om de werkgelegenheid te beschermen van mensen die werkzaam zijn in de huishoudelijke hulp.

De bewindvoerders van TSN vrezen dat de hiervoor vrijgemaakte 60 miljoen euro onvoldoende is. „De intenties in het akkoord zouden ons inziens mogelijk op termijn kunnen bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering binnen de sector, ook voor TSN”, schrijven zij. „De oplossingen die worden geschetst in het akkoord betreffen echter vooral de langere termijn en moeten nog nader geconcretiseerd worden. TSN heeft ook duidelijk een oplossing nodig voor de korte termijn.”

Werkgeversorganisatie Actiz voorspelde een jaar geleden dat er in 2015 zo’n 55.000 werknemers in de zorg hun baan zouden verliezen als gevolg van het overhevelen van de thuiszorg naar de gemeenten. Staatssecretaris Van Rijn weersprak dat toen. Volgens hem zouden er zo’n 16.000 voltijdbanen in de hele zorgsector verdwijnen, waarvan de meeste onder huishoudelijke hulpen.