Aantal baanverliezers kleinst sinds 2008

Het aantal mensen dat hun baan verloor is vorig kwartaal gedaald tot het laagste niveau sinds het begin van de de economische crisis. Tussen juli en september kwamen 95.000 mensen zonder werk te zitten, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag bekendmaakte. Sinds 2008 is dit aantal niet zo laag geweest. Toen kwam toen het aantal baanverliezers uit op 80.000. Onder mensen met flexibele arbeidscontracten is het baanverlies het grootst. Van de nieuwe werklozen is bijna twee derde flexwerker. (NRC)