Over de Haag 

De Fyra rijdt niet meer

Het was afgelopen zomer een hardnekkig gerucht. De parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar het Fyra-debacle zou minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën (PvdA) ook publiekelijk hebben moeten horen over zijn rol in dat debacle, maar het bleef hem bespaard omdat hij toen kandidaat was voor het voorzitterschap van de Eurogroep. Een openbaar verhoor zou zijn kandidatuur kunnen bemoeilijken. Eind vorige week beantwoordde de enquêtecommissie 218 vragen over haar eindverslag. Daaronder was de vraag waarom Dijsselbloem ontbrak bij de openbare verhoren. Hij is in beslotenheid verhoord, blijkt het antwoord. Hij heeft de Kamer „niet accuraat geïnformeerd”, aldus de commissie, maar een openbaar verhoor was niet nodig. Dat zou slechts „beperkte meerwaarde” hebben gehad.

De Fyra flitst in Italië

Wat in Nederland niet lukte, blijkt wel mogelijk in Italië. Daar razen splinternieuwe hogesnelheidstreinen van Fyra-fabrikant AnsaldoBreda tussen Milaan en Napels. Dat was in Nederland misschien ook mogelijk geweest, aldus de commissie in haar eindverslag, als NS de overhaaste introductie van die treinen in 2012 niet had doorgedrukt. Een goede dienstregeling zou Nederland een Fyra-enquête hebben bespaard, en wel degelijk een flitstrein hebben opgeleverd.

Inspectiemanco’s

De enquêtecommissie besteedt in haar beantwoording opnieuw veel aandacht aan het disfunctioneren van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de instantie die zonder deugdelijke controles toestemming gaf voor de exploitatie van de Fyra. De ILT past daarmee in een cultuur bij Nederlandse inspectiediensten. Begin dit jaar bekritiseerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de toezichthouder bij, onder meer, gaswinning in Groningen. De dienst liep te veel aan het lijntje van het ministerie. Vorige maand kreeg de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit er in de Kamer van langs omdat controles structureel tekortschieten . Een zwakke en niet consistente dienst, concludeerde, opnieuw, de OVV.

    • Jos Verlaan