Wat als we dat niet doen, “broeikasemissieneutraal” worden?

Enter The Past
Enter The Past Screenshot Global Carbon Atlas

Tijdens de Klimaattop in Parijs is na twee weken onderhandelen een klimaatakkoord bereikt. Als alle landen hun fiat geven zaterdagmiddag, wordt het klimaat juridisch bindend. En dan moet de wereld dus ‘broeikasemissieneutraal’ worden en voorkomen dat de wereld verder opwarmt. Maar wat betekent dat nou? Deze onuitputtelijke infographic maakt het inzichtelijk.

De Global Carbon Project verzamelt sinds 2001 alle informatie over uitstoot en klimaatverandering, na het vorige klimaatakkoord van Kyoto. Sinds eerder dit jaar heeft de organisatie een interactieve site gelanceerd waarop je alles wat je maar kan verzinnen over emissies en uitstoot kan opzoeken, en sinds vorige week staan daar de nieuwste gegevens op over 2014.

Voorbeelden: wie was vorig jaar de grootste CO2-uitstoter? Antwoord: China. Sinds wanneer is China dat? 2005. En wie was in 1960 de grootste vervuiler? De Verenigde Staten.

In het conceptakkoord dat nu voorligt aan de 196 aanwezige landen in Parijs, is afgesproken dat moet worden voorkomen dat de wereld 2 graden opwarmt ten opzichte van de pre-industriële periode en dat er naar gestreefd wordt naar een stijging van 1,5 graden of lager. Ook moet de wereld vanaf halverwege deze eeuw emissieneutraal worden: de opname van CO2 via bomen of opslag moet dan even groot zijn als de uitstoot.

In de Carbon Story wordt uitgelegd waar de uitstoot vandaan komt, waar het terecht komt en door wie het uitgestoten wordt. In de sectie Enter The Future kan je visualiseren wat er gebeurt als het de landen het wel of juist niet lukt om de opwarming tegen te houden. Bijvoorbeeld als de wereld 1,7 tot 3,2 graden opwarmt:

Screenshot Global Carbon Atlas

Screenshot Global Carbon Atlas

Bekijk de volledige Global Carbon Atlas hier. De Carbon Story, onderdeel van de atlas, vind je hier.

Lees meer over de Klimaattop op: klimaattop.nrc.nl