Duurzame energie

Voor mijn kleine AH staan ook deze keer weer allerlei verkopers. Een van hen komt enthousiast op me af en vraagt of ik interesse heb in duurzame energie. Ik mompel iets van „nee”, en loop door. Met een licht schuldgevoel, ik moet daar toch een keer iets mee...

Achter mij hoor ik haar dezelfde vraag opnieuw stellen. Maar deze meneer antwoordt, vrij direct: „Duurzame energie? Daar heb ik helemaal niets mee. Ik doe er niet aan, en dat zal ik ook nooit doen.”

Het meisje reageert zeer verbaasd: „Dat is bijzonder? Waarom, als ik vragen mag?”

„Ik ben dakloos”, zegt hij. Stilte. Hij trekt een hesje aan en gaat naast haar staan. Met de daklozenkrant.