Duurzaam

Voor mijn mini-AH staan ook deze keer weer allerlei verkopers. Eén van hen komt enthousiast op me af en vraagt of ik interesse heb in duurzame energie. Ik mompel iets van „nee”, en loop door.

Achter mij hoor ik haar dezelfde vraag opnieuw stellen. Maar deze meneer antwoordt: „Duurzame energie? Daar heb ik helemaal niets mee, ik doe er niet aan, en dat zal ik ook nooit doen.” Het meisje reageert verbaasd: „Oh, dat is bijzonder? Waarom, als ik vragen mag?”

„Ik ben dakloos”, zegt hij. Hij trekt een hesje aan en gaat naast haar staan. Met de daklozenkrant.

Ook een ikje? Stuur maximaal 120 woorden naar nrc.nl/contact