Bewindvoerders TSN sturen zeldzame brief naar Kamer

Zij vrezen dat medewerkers en cliënten er bij een doorstart van de thuiszorgorganisatie fors op achteruit zullen gaan.

Thuiszorgorganisatie TSN kreeg vorige maand uitstel van betaling waardoor 12.000 banen dreigen te verdwijnen en de zorg voor 40.000 cliënten onzeker is.
Thuiszorgorganisatie TSN kreeg vorige maand uitstel van betaling waardoor 12.000 banen dreigen te verdwijnen en de zorg voor 40.000 cliënten onzeker is. Foto Piroschka van de Wouw/ANP

Een faillissement van thuiszorgorganisatie TSN zal leiden tot verslechterde arbeidsvoorwaarden voor het personeel. Ook komt de zorg voor hulpbehoevende cliënten in het geding. Dat staat te lezen in een zeldzame brief van de bewindvoerders van de in surseance verkerende organisatie aan de Tweede Kamer.

Het grootste thuiszorgbedrijf van Nederland kreeg vorige maand uitstel van betaling, waardoor 12.000 medewerkers hun baan dreigen te verliezen en onduidelijkheid is ontstaan wat er gaat gebeuren met de hulpverlening aan 40.000 cliënten.

Twitter avatar TjitskeSiderius Tjitske Siderius Curatoren #TSN stellen in brandbrief dat behoud banen, arbeidsvoorwaarden én salaris alleen met doorstart TSN kan. https://t.co/bSh43Triyi

Mogelijke overname

De bewindvoerders zijn momenteel met mogelijke overnamepartners in gesprek, schrijven ze in de brief. Er worden twee scenario’s voorbereid: een waarbij na faillissement een doorstart wordt gerealiseerd en een waarbij dat niet het geval is.

In het geval van een doorstart is het onwaarschijnlijk dat zowel goede arbeidsvoorwaarden als voortzetting van de huidige relatie met cliënten in stand wordt gehouden, zoals de politieke partijen PvdA en SP in een op 9 december ingediende motie hebben gevraagd, staat in de brief.

“Wij verwachten dat deze partijen niet bereid dan wel in staat zullen zijn om medewerkers in dienst te nemen tegen hun huidige arbeidsvoorwaarden. (…) Wij achten de kans groot dat een grote groep medewerkers er in dit geval (deels fors) in salaris op achteruit zal gaan. Bovendien zullen meer medewerkers hun baan verliezen. Daarmee wordt ook de cliënt-verzorgende relatie verbroken.”

Ook wanneer er geen doorstart is, en de dienstverlening moet worden overgenomen door andere partijen, zullen medewerkers er flink op achteruit gaan, schrijven de bewindvoerders. Zij stellen dat het in het belang van de cliënten en medewerkers is dat de continuïteit van de onderneming gewaarborgd wordt.

Zorgakkoord onvoldoende

De bewindvoerders verwijzen in de brief naar het recent gesloten zorgakkoord tussen staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden FNV en CNV om de werkgelegenheid te beschermen van mensen die werkzaam zijn in de huishoudelijke hulp. Zij vrezen dat de hiervoor vrijgemaakte zestig miljoen euro onvoldoende is.

“De intenties (…) in het akkoord zouden ons insziens mogelijk op termijn kunnen bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering binnen de sector, ook voor TSN. De oplossingen die worden geschetst in het akkoord betreffen echter vooral de langere termijn en moeten nog nader geconcretiseerd worden. TSN heeft ook duidelijk een oplossing nodig voor de korte termijn.”