Opnieuw - Floris Bout (22) 

Fotograaf Ad Nuis en auteur Arthur van den Boogaard maken eens in de twee weken een foto ‘opnieuw’ en belichten de tijd ertussen.

Studentlid van de Utrechtse universiteitsraad Floris Bout (22) zat najaar 1994 op het monument ‘Sol’ voor het Academiegebouw op het Domplein in Utrecht.

„De koperen bol stelt één-miljardste deel van de zon voor. Mijn oom, René Klomp, de jongere broer van mijn moeder, maakte de foto. Op dat moment telde Nederland tien universiteiten. Een kans van één op tien dus op een beeld met speciale betekenis, dacht hij. Aan dat ik gíng studeren, twijfelde hij niet. Misschien omdat hijzelf daar universitair docent was. Mijn ouders, ingenieur en logopediste, waren er waarschijnlijk niet bij. Ze herinneren ’t zich niet. Mijn moeder zou zo’n wiebelige situatie bovenop de bol gevaarlijk vinden. Zo’n idee past bij René: losser, vrijer. Dat merkte ik als wij hem opzochten in Amsterdam. Anders dan mijn moeder vertrok hij uit Vlaardingen. De familie is daar getogen, ik geboren.

De foto speelde bij mijn studiekeuze geen rol. Economie was leuk en Utrecht koos ik vanwege het interdisciplinaire onderwijs. Aardrijkskunde vond ik ook een leuk vak en hier kon ik een minor geografie doen. Onbewust speelde mee dat Utrecht verder weg was van Vlaardingen dan bijvoorbeeld Rotterdam. Tijdens mijn studie dook de foto op. René vond deze tijdens het opruimen: het beeld was ook voor hem een verlengde van het geheugen. Afgelopen zomer behaalde ik mijn bachelor economie. De uitreiking was in het Academiegebouw. Ik mocht maximaal drie mensen uitnodigen: mijn vader, moeder en broertje. Met moeite kon mijn vriendin ook mee. René toonde ik pas later het in het Academiegebouw verkregen diploma. Een kans van één op tien, was zijn reactie. Toen ik ’m zei dat de stadskeuze toeval was en ik ook eigenlijk uit de inmiddels dertien Nederlandse universiteiten had gekozen, nam hij dat voor kennisgeving aan.”