Publieke omroepen beginnen videodienst voor vluchtelingen

De publieke omroepen beginnen dit voorjaar een online videodienst voor vluchtelingen, expats en migranten in Nederland. Aan het initiatief ‘Net in Nederland’ nemen bijna alle omroepen deel, behalve NOS, PowNed en  WNL. ‘Net in Nederland’ geeft voorlichting over Nederland: „geschiedenis, gebruiken, taal, geschreven en ongeschreven wetten en regels, volksaard en eigenaardigheden.” De video’s krijgen Nederlandse, Engels een Arabische ondertiteling.

De omroepen willen hiervoor samenwerken met Vluchtelingenwerk en de Centrale Opvang Asielzoekers (COA). Het idee is gebaseerd op soortgelijke initiatieven van de Duitse publieke omroep ARD en de Oostenrijkse ORF. Het videoplatform krijgt een eigen redactie en wordt betaald uit verenigingsgeld.

‘In Syrië kijken ze graag Ter land, ter zee en in de lucht

„Wij willen vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid een steentje aan de vluchtelingencrisis bijdragen”, vertelt VPRO-directeur Lennart van der Meulen namens de omroepen. „De komende drie maanden gaan we kijken naar de concrete invulling, we hopen in april live te gaan. Eerst moet het ministerie onze aanvraag voor het maken van een nieuw digitaal aanbodkanaal goedkeuren.”

Van der Meulen, initiatiefnemer van het plan, wil een breed palet aan reeds bestaande programma’s op het kanaal aanbieden om zo meerdere doelgroepen te bedienen. Oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen heeft daartoe een haalbaarheidsonderzoek in de asielzoekerscentra uitgevoerd. „Wat wel grappig is: hij vertelde dat ze in Syrië graag Ter land, ter zee en in de lucht kijken.” In de kern gaan de programma’s over Nederland en de Nederlandse samenleving. „Informatieve, educatieve en culturele programma’s. Denk aan Nederland van boven, maar ook videootjes van drie minuten van de NTR, school-tv en taallessen.”

Powned en WNL doen niet mee: zij vinden dit in tegenstelling tot de negen andere omroepen geen publieke functie. De NOS wil journalistiek onafhankelijk blijven. Wel is er een dagelijks NOS Journaal te zien. De participerende omroepen gaan er van uit dat de meeste vluchtelingen beschikking hebben over een smarphone of een tablet waarop ze het kanaal kunnen ontvangen. „De wifi is alleen niet altijd even goed, misschien kunnen wij daar als omroepen aan bijdragen, ook bijvoorbeeld door schermen op te hangen die we nu niet gebruiken.”

In september meldden de omroepen reeds dat ze de vluchtelingen wilden helpen. KRO-NCRV wilden honderd vluchtelingen opvangen van hun gebouw in Hilversum. Maar het COA vond de leegstaande verdieping ongeschikt voor nood- of crisisopvang. Verder denken de omroepen erover om gevluchte Syrische journalisten een stageplaats aan te bieden en werkplekken in de vluchtelingencentra in te richten. Het Leger des Heils vangt circa honderd vluchtelingen op in Crailo, vlakbij Utopia. Eén van de vluchtelingen dook ook op in die realitysoap van SBS 6. Producent John de Mol doneerde aan de noodopvang onder meer een satellietschotel en twee tv’s. Ook bekostigt De Mol de internetverbinding in de opvang.