Minder verhuizingen naar studentensteden

Het aantal jongeren dat tussen juli en oktober – rondom het begin van het studiejaar – naar een andere gemeente is verhuisd, is met 15 procent gedaald tegenover dezelfde periode in 2014. Alle gemeenten met een universiteit schreven minder ‘nieuwe’ jongeren in, terwijl het aantal inschrijvingen op de universiteiten vrijwel gelijk is gebleven, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat noteerde bij alle leeftijdscohorten een toename in verhuizingen, behalve bij jongeren van 17 tot 22. Vooral het aantal 18-jarigen dat verhuisde naar een andere stad is sterk gedaald: 25 procent. Relatief kende Delft met 40 procent de grootste daling: van 1.400 naar 800 nieuwe jongeren. Mogelijke oorzaak is de vervanging dit jaar van de basisbeurs door een lening. Studenten blijven daardoor vermoedelijk langer bij hun ouders wonen. (NRC)