Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Bezwaar? Dan mag je inspreken bij bestuur ‘dat er niet over gaat’

Het gemeentebestuur wil inspraak over lokale bestemmingsplannen in de raadscommissie afschaffen. GroenLinks noemt dat „absurd”.

De Stopera gezien vanaf de Blauwbrug. Foto ANP
De Stopera gezien vanaf de Blauwbrug. Foto ANP

Partysloepen, een spiritueel centrum, verkeerd afgegeven bouwvergunningen. Henk van Dijk, bewoner in West, is iedere dag wel bezig met een onderwerp van de lokale politieke agenda. „Ik woon kennelijk in een straat waar veel gebeurt.” 

Maar als het aan het stadsbestuur ligt, kan hij voor lokale bestemmingsplannen straks niet meer in de Stopera terecht. Dat is kwalijk, vindt hij. Want, al „klinkt het saai”, met dit voorstel „overtreedt de gemeente de wet”.

Woensdag sprak de raadscommissie Ruimtelijke Ordening (RO) over een voorstel om lokale bestemmingsplannen sneller in te voeren. Nu worden die aan zowel bestuurscommissie als raadscommissie voorgelegd ter advies, waarna de gemeenteraad beslist. Straks brengt, als het aan het college van b&w ligt, alleen nog de betreffende bestuurscommissie advies uit. Dat betekent dat Amsterdammers alleen nog dáár mogen inspreken.

Inspreken bij groenteboer

„Dus ik moet straks gaan inspreken bij een bestuur dat er niet over gaat”, aldus Van Dijk. „Dan kan ik het net zo goed tegen de groenteboer zeggen.”

Het voorstel, dat een tijdwinst van „één tot maximaal twee weken” zou opleveren, raakt „aan de grenzen van de wet”, schrijft ook het college. Omdat het de schijn wekt dat de gemeenteraad slechts formeel beslist, terwijl die een advies van de bestuurscommissie ook naast zich neer kan leggen.

Ook hebben bezorgde burgers straks „geen podium meer” op stedelijk niveau. Met andere woorden: zij kunnen hun beklag niet doen bij de mensen die wél beslissen: leden van de raadscommissie RO. Zij zitten immers ook in de gemeenteraad. En sinds de stadsdelen in 2014 zijn afgeschaft, worden alle beslissingen door de raad genomen.

Fractievoorzitter Rutger Groot Wassink van GroenLinks vindt het een „absurd voorstel”. „Hierdoor wordt de ruimte om besluitvorming te beïnvloeden voor burgers ernstig beperkt. Je moet niet aan het recht van inspraak tornen. Er moet een noodrem zijn. En wij zijn als gemeenteraad degenen die hier uiteindelijk over gaan.”

Advies dubbelop

Raadslid Bart Vink (D66) vindt het voorstel juist een vooruitgang voor burgers, omdat het duidelijker wordt waar ze terechtkunnen. „Nu komen mensen bij ons inspreken, terwijl de bestuurscommissie al een afweging heeft gemaakt die we negen van de tien keer overnemen. Dat frustreert hen soms. Dat zowel RO als de bestuurscommissie adviseert, is dubbelop.”

Keuzes over lokale bestemmingsplannen moeten volgens hem bovendien door „buurtgenoten met een mandaat” worden gemaakt. „In de centrale stad hebben we niet zoveel met een boom links of rechts.”

Van Dijk: „Inspreken bij een bestuur zonder bevoegdheid, is dat wat D66 noemt ‘transparant’?”

De gemeenteraad stemt 16 december over het voorstel, dat een meerderheid lijkt te halen.