Brieven

Ze zien hem al aankomen

De wekelijkse culinaire recensie van Joël Broekaert in de bijlage LUX is lezenswaardig en vermakelijk. Toch kan de vraag gesteld worden in hoeverre de beoordeling objectief vastgesteld kan worden, wanneer het hoofd van de auteur onder elke recensie prominent is afgebeeld. Elke restaurantrecensent die zijn werk serieus neemt, weet dat hij voorzichtig moet zijn met het verspreiden van foto’s van zichzelf. Het is namelijk belangrijk dat een recensent anoniem zijn werk moet kunnen doen. De betere horeca is immers een kleine wereld. Wanneer Joël Broekaert nú een eetgelegenheid betreedt mag het duidelijk zijn dat hij herkend wordt en dat de te serveren gerechten in de keuken waarschijnlijk extra aandacht zullen krijgen. Wat is dan nog de objectieve waarde van de recensie voor de lezer?

Bombarderen Syrië

Baat niet, schaadt wel

Moet Nederland meedoen aan het bombarderen boven Syrië als aan alle kanten blijkt dat het zinloos en zelfs contraproductief is? Baat het niet dan schaadt het wel! Als kind heb ik in Eindhoven drie bombardementen van nabij beleefd: een traumatische ervaring. Indien het om onze relatie met de VS gaat, dan is het opnemen van gevangenen uit Guantánamo een zinvoller gebaar.

Digna Hintzen-Philips

Kunstroof Hoorn

Maak een 3D-archief

De diefstal uit het Hoorns Museum heeft geleid tot zware beschadiging en wellicht verlies van de schilderijen (7/12). Een revolutionaire techniek kan zulke schade beperken. Het Van Gogh museum heeft 3D-kopieën van vijf topschilderijen laten maken. Je kunt ze sinds kort kopen. Bijna niet van echt te onderscheiden. Zulke kopieën maken een veel nauwkeuriger restauratie en desnoods reconstructie mogelijk. Laten onze musea de handen ineenslaan en gezamenlijk hun kunstschatten in een 3D-archief vastleggen.

Mr. Raimond Dufour

Geweld op tv

Mag het wat milder?

Regelmatig kijk ik op Discovery, NatGeo en andere kanalen naar programma’s over krijgsmachten, hun technologie, geschiedenis en strategieën. Zorgelijk is de toenemende militante en agressieve toon die veel programma’s voeren.

In sommige series worden de nieuwste wapens in detail gedemonstreerd en aangeprezen door tandenknarsende, huurlingachtige figuren.

Er wordt niet nagelaten het gruwelijke effect op een menselijk lichaam te suggereren.

Ze worden aangevuld met realityshows waarin politie, douane en grens- of gevangenisbewakers staan te trappelen hun gezag te doen gelden. Enkele namen uit het dozijn zijn Future Weapons, Battle Factory, Surviving the Cut, Battle Machine Bros, Manhunt, Showdown of the Unbeatables en ook het vermakelijke ‘Mythbusters’ zit alsmaar voller met wapengebruik.

Zulke programma’s worden ook op primetime tussen kinderreclames door getoond en krijgen verdacht veel weg van een promotiecampagne ter verheerlijking van autoritarisme en militarisme.

De hoeveelheid en toon van deze programma’s lijken leidraad te zijn voor de dagelijkse realiteit waarin geweld en verharding al zo hevig is.

Mag het wat milder, alstublieft?

Patrick Burgers

Correcties en aanvullingen

Keti Koti

In Nog maar twee feesten (Amsterdam, 4/12, p. A2) werd gesproken van Keti Roti. Dit moet Keti Koti zijn.

Nationale Denktank

De onafhankelijke Nationale Denktank voor studenten staat niet onder leiding van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) (9/12, p. 10-11). Het bestuur van de KHMW vormt de Raad van Advies van de denktank.

Joas Wagemaker

In IS is de tovenaarsleerling van Saoedi-Arabië (5/12, p. 25-24) wordt Joas Wagemaker verkeerd geciteerd. Hij zegt dat Saoedi-Arabië tienduizenden Amerikaanse militairen had uitgenodigd op zijn grondgebied. Dat moet honderdduizenden zijn.

Co-auteur Verhey

In de Voorproef (5/12) staat Elma Drayer vermeld als co-auteur van De pont van kwart over zeven van Gerard van Westerloo. Dat moet zijn: Elma Verhey.

    • Digna Hintzen-Philips
    • Aysso Reudink
    • Mr. Raimond Dufour
    • Patrick Burgers