Binnenhof mogelijk toch niet vijf jaar lang dicht

Minister Blok (Rijksdienst, VVD) laat na kritiek in Kamer onderzoeken of de verbouwing toch niet in één keer hoeft plaats te vinden.

Minister Blok (Rijksdienst, VVD) donderdagmiddag tijdens het debat over de renovatie van het Binnenhof. Foto ANP / Jerry Lampen

Het Binnenhof gaat mogelijk niet vijf jaar lang in zijn geheel dicht. Minister Blok (Rijksdienst, VVD) laat onderzoeken of het mogelijk is om de gebouwen van de Eerste Kamer, de Raad van State en Algemene Zaken versneld te renoveren en daarna de gebouwen van de Tweede Kamer gefaseerd te verbouwen. Blok zegde dat donderdagmiddag toe in een debat met de Tweede Kamer over de grootscheepse verbouwing van het Binnenhof vanaf 2020.

Het kabinet wil die verbouwing in vijf jaar tijd afronden, een renovatie waarmee 475 miljoen euro gemoeid is. Het alternatief, gefaseerde verbouwing over een periode van 13 jaar, zou volgens Blok 125 miljoen euro duurder zijn en veel meer overlast geven tijdens de bouwwerkzaamheden.

Blok wist zich voorafgaand aan het debat verzekerd van steun van coalitiepartners PvdA en VVD. Maar tijdens het debat bleek nagenoeg de voltallige oppositie tegen het voorstel te zijn om het Binnenhof vijf jaar lang in zijn geheel te evacueren. Vanuit de oppositie kreeg hij alleen steun van de ouderenpartij 50Plus, terwijl Blok weet dat ook de Eerste Kamer geen volledige sluiting van het Binnenhof wil.

‘Binnenhof al eeuwen permanent gerenoveerd’

Zelfs de normaal zo constructieve SGP verzette zich tegen die sluiting. „Het Binnenhof wordt in alle eeuwen van haar bestaan nagenoeg permanent gerenoveerd”, aldus fractiewoordvoerder Roelof Bisschop. „Maar er is nooit overwogen om de gebouwen te verlaten.” Volgens Blok was dat onvermijdelijk, onder meer omdat het hele Binnenhofplein nodig is als opslagplaats van bouwmaterialen en bij gedeeltelijke verbouwing terroristen eerder kans zouden hebben om zich in het bouwverkeer te verschansen.

Blok ging overstag nadat D66-woordvoerder Wouter Koolmees twee moties indiende waarin werd voorgesteld om de gebouwen van de Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken eerst te renoveren en daarna die van de Tweede Kamer gefaseerd te verbouwen. Blok zegde toe dat hij die scenario’s de komende vier maanden laat uitwerken op praktische en financiële haalbaarheid.

Geen actieve zoektocht resten Van Oldenbarnevelt

Blok toonde zich niet bereid om tijdens de renovatie van de gebouwen van de Eerste Kamer actief te zoeken naar de stoffelijke resten van raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt. Die werd op 13 mei 1619 onthoofd op het Binnenhof. Zijn stoffelijke resten zijn waarschijnlijk begraven in de toenmalige en inmiddels bedolven hofkapel. SP-woordvoerder Ronald van der Raak wil de renovatie aangrijpen om duidelijkheid te krijgen over deze “vader des vaderlands”.

Van Oldenbarnevelt geldt als oprichter van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) en degene die er mede voor gezorgd heeft dat de Republiek kon uitgroeien tot een onafhankelijke staat. Maar volgens Blok is het in de westerse wereld „om archeologisch erfgoed niet te verstoren, tenzij het niet anders kan.”

    • Jos Verlaan