Zoveel kosten overstromingen (en andere natuurrampen)

De afgelopen twintig jaar is de wereld vaak geteisterd door verschillende natuurrampen. De Verenigde Naties berekenden de economische schade hiervan.

Foto EPA/British Ministry of Defence/CPL Michael Strachan

De storm Desmond veroorzaakt noodweer in Engeland en Schotland, ernstige overstromingen in India; het weer zorgt wereldwijd voor overlast. En dat levert flink wat schade op, ook voor de economie.

In de afgelopen twintig jaar hebben natuurrampen wereldwijd minsten 606.000 levens geëist. Maar ook een gigantisch schadebedrag van meer dan 2,6 biljoen dollar. Dat blijkt uit een rapport van het United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR). Vooral stormschade kost ons veel geld:

De totale gerapporteerde schade in Europa in deze periode bedraagt 262 miljard dollar, omgerekend 242 miljard euro. Het databureau dat meewerkte aan het VN-rapport berekent de economische impact op basis van de kosten voor verwoeste huizen en infrastructuur. Andere schadeposten zijn moeilijker te berekenen, zoals uitgaven aan herstel en wederopbouw van een gebied, het verlies van productiviteit en de toename van armoede. Toch is daar bij de analyse wel rekening mee gehouden.

De berekening van economische schade door natuurrampen moet volgens de VN ook het belang onderstrepen van de klimaattop in Parijs:

“Climate change, climate variability and weather events pose a threat to the eradication of extreme poverty and should serve as a spur to hasten efforts not only to reduce greenhouse gas emissions but also to tackle other underlying risk drivers such as unplanned urban development, vulnerable livelihoods, environmental degradation and gaps in early warnings.”

In totaal waren er de afgelopen twintig jaar 6.457 natuurrampen door weersomstandigheden. Het weer was daarmee de veroorzaker van 90 procent van alle natuurrampen. De overige 10 procent werd veroorzaakt door geofysische verschijnselen, zoals aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Hoewel storm economisch gezien de meeste schade aanricht, is het niet de meest voorkomende ramp:

Wanneer is iets een ramp? De VN heeft vier criteria die een gebeurtenis tot een ramp maken: er zijn tien of meer doden, minstens honderd mensen zijn getroffen door de ramp, de staat kondigt de noodtoestand af, en de staat vraagt de internationale gemeenschap om hulp.

Welk land heeft het meest schade geleden in de onderzochte periode? Om dat te berekenen zijn de kosten afgezet tegen het bruto binnenlands product (bbp). Dit zijn de winnaars, of eigenlijk de verliezers:

    • Jolanda van de Beld