Alleen in Noord- Holland meer banen

Noord-Holland was de enige provincie die eind vorig jaar meer banen telde dan eind 2010: zo’n 19.000 meer. In alle andere provincies verdwenen in de crisisjaren banen, aldus cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Over heel Nederland liep de werkgelegenheid in vier jaar tijd met bijna 153.000 banen terug. Vooral in Zuid-Holland verdween veel werk. De provincie telde eind vorig jaar ruim 63.000 banen minder. Naar verhouding was de ontwikkeling in Friesland het ongunstigst. Daar daalde het aantal arbeidsplaatsen met 6,5 procent, gevolgd door Flevoland met 5,8 procent.

122.000 vacatures

Bij de 1,5 miljoen bedrijven in het midden- en kleinbedrijf stonden aan het eind van het derde kwartaal bijna 69.000 vacatures open. In het kleinbedrijf (minder dan 50 werkzame personen) waren dat er bijna 47.000. Het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) had 22.000 vacatures openstaan. De ruim 2.800 bedrijven in het grootbedrijf (meer dan 250 werkzame personen) hadden ruim 53.000 vacatures. (NRC)