President Duda zet beëdiging hoge rechters door en verdiept zo crisis

Vandaag beëdigt president Duda van Polen een nieuwe rechter in het Constitutionele Hof die volgens datzelfde hof niet had mogen worden benoemd. Het staatshoofd verdiept de grondwettelijke crisis nog verder door drie rechters, die volgens het hof wel conform de regels zijn uitverkoren, juist niet de eed af te nemen. Sinds vorige maand heeft Polen een rechts-nationalistische regering die de erfenis van de vorige in rap tempo ongedaan maakt. Een van haar eerste maatregelen was om de vijf laatste benoemingen in het Constitutionele Hof met terugwerkende kracht ongedaan en eigen rechters door te drukken. Critici zien dit als stappen op weg naar een ‘illiberale democratie’ naar Hongaarse snit. (AP)