Aanduiding gezocht (niet m/v)

Hoe noem je iemand die geen ‘hij’, maar ook geen ‘zij’ is? The New York Times denkt het antwoord te weten: de krant introduceerde afgelopen week een winkelmedewerker met de genderneutrale aanduiding ‘Mx.’ (spreek uit als ‘mix’), in plaats van Mr. of Ms. Een primeur voor Amerikaanse media. In Zweden wordt al langer gebruik gemaakt van iets soortgelijks: ‘hen’ als neutrale aanduiding van de derde persoon enkelvoud, in plaats van het mannelijke ‘han’ of het vrouwelijke ‘hon’. The Washington Post kiest er nu voor om waar mogelijk te verwijzen naar het onzijdige ‘they’ of ‘their’, blijkt uit een interne memo. Sociale media hebben de trend ook opgepikt. Zo biedt Facebook de keuze uit maar liefst 71 genderopties. Althans: voor Engelstalige gebruikers. Nederlandse transgenders hebben pech. De Nederlandstalige versie van Facebook kent geen optie ‘anders’, enkel ‘man’ of ‘vrouw’.

Sommige Nederlandse transgenders pleiten voor het gebruik van ‘mevreer’ of simpelweg ‘vreer’, een samenvoeging van meneer en mevrouw. De Dikke Van Dale kent het woord (nog) niet en definieert ‘transgenderist’ als: „man of vrouw die zich deels man en deels vrouw voelt of zich voelt als behorend tot het andere geslacht dan zijn of haar biologische”. Voor transgenders die zich zowel een ‘hij’ als een ‘zij’ voelen lijkt er dus wel enige taalkundige erkenning te zijn. Een genderneutrale aanduiding ontbreekt echter nog voor ‘onzijdigen’: zij die zich noch als man, noch als vrouw identificeren.

    • Jasper Veenstra