Tusk botst met Britten over geld migranten

Er zijn „substantiële politieke verschillen” over de Britse wens de bijstand voor EU-burgers die naar het Verenigd Koninkrijk migreren, te beperken. Dat schrijft Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders, in een brief over de voortgang van de onderhandelingen met de Britten.

Voor het einde van 2017 houden die een referendum over de vraag of zij lid willen blijven of willen vertrekken uit de Europese Unie. Maar eerst probeert de Britse premier David Cameron een aantal hervormingen voor elkaar krijgen, waardoor de Britten meer geneigd zouden zijn te blijven.

Over Camerons wens de relatie tussen de eurolanden en niet-eurolanden beter te regelen, wordt „gezocht” naar een akkoord. Tusk signaleert verder dat alle lidstaten het eens zijn dat de EU meer concurrentiegericht moet zijn, en er „brede overeenstemming” is dat het concept van een nauwer samenwerkende unie niet voor iedere lidstaat hoeft te gelden.

Maar „op dit moment is er geen consensus” over bijstandbeperking. Over twee weken gaat de discussie tussen regeringsleiders hierover verder, in februari hoopt Tusk op een akkoord. Hij waarschuwt dat het voor de stabiliteit van de Unie belangrijk is „zo snel mogelijk” te reageren op de Britse wensen.