WRR: pas overheidsbeleid aan vanwege gevolgen robotisering

Inkomenspolitiek, onderwijs en sociaal beleid moeten mogelijk aangepast om de gevolgen van robotisering op te vangen. Dat staat in de studie De robot de baas, die de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid vandaag presenteert. Ook moet worden nagedacht over hoe robots mensen kunnen helpen in plaats van vervangen, en over mogelijke herinvoering van regelingen als vroegpensioen. Volgens de studie gaat robotisering langzamer dan alarmisten beweren, maar is grotere ongelijkheid een risico.