Opinie

    • Tom-Jan Meeus

Over Cees H., de VVD en de premier

Weet bij het begin van een onderzoek waar je uitkomt. Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) zei 1 oktober in de Kamer over de commissie-Oosting, die morgen rapporteert over de justitiedeal met crimineel Cees H., dat hij „indringende aanbevelingen” verwacht. „Ook over de informatievoorziening binnen mijn departement.”

Veel wijst erop dat hij gelijk krijgt. Twee weken terug schetste ik hier al dat dit geen VVD-show wordt. Eerder een comedy of errors met (bij)rollen voor liberalen als Kamervoorzitter Van Miltenburg, senator Swagerman (Teevens eerdere baas bij het OM), Opstelten en Teeven zelf.

Teeven sloot in 2000 de deal als officier van justitie, waarbij Cees H. 4,7 miljoen gulden ontving. Gelukkig voor de VVD leert het onderzoek dat óók het OM faalde. Het bonnetje lag gewoon in het archief, terwijl bewindslieden steeds hoorden dat het zoek was. Tot zover de informatievoorziening binnen het departement. Dus reken maar op verhevigde speculaties vanuit Den Haag over de positie van OM-topman Bolhaar.

Er is meer. Want ik begrijp ook dat, vreemd genoeg, de informatievoorziening van het departement aan de buitenwereld minder indringend door Oosting is onderzocht.

Zo zou de commissie slechts summier verslag doen van de Noord-Koreaanse wijze waarop het ministerie in een persbericht de allesbeslissende scoop van Nieuwsuur over het bonnetje tegensprak. Hierover werd die dag aan een drukbezette tafel met Opstelten vergaderd. Ik ken twee getuigen die zeggen dat staatssecretaris Klaas Dijkhoff, toen VVD-Kamerlid, aanwezig was. En één getuige die zegt dat Van der Steur, toen ook VVD-Kamerlid, aanwezig was. Zij zelf herinneren het zich niet. Maar dit is het curieuze: geen van die getuigen, noch Dijkhoff en Van der Steur zelf, zijn hierover gehoord.

Ook ben ik benieuwd hoe indringend Oosting oordeelt over wat Mark Rutte 10 maart, daags na het aftreden van Opstelten en Teeven, aan de Kamer zei. In dat debat was de vraag wat Teeven voorjaar 2014 aan een topambtenaar over de deal vertelde. Pechtold (D66) vroeg naar het verslag. Rutte zei: geef ik niet, dit is „een persoonlijke aantekening”.

Was dat zo? Het betreft een door Teeven ondertekend verslag – geen persoonlijke aantekening dus – met bedragen over de deal die de Kamer nooit zag. Lastig verdedigbaar dat de Kamer dit werd onthouden.

Dus nu ben ik benieuwd of de indringende aanbevelingen die de minister voorzag, ook voor de mensen achter dat persbericht worden gedaan – en voor de premier.

    • Tom-Jan Meeus