Kabinet in reactie op MH17: veiligheid luchtruim beter

Kabinet onderschrijft de aanbevelingen van de Onderzoeksraad, ook over beter informeren nabestaanden.

Premier Rutte in oktober tijdens het geven van zijn eerste reactie op het rapport van de OVV.
Premier Rutte in oktober tijdens het geven van zijn eerste reactie op het rapport van de OVV. Foto ANP / Martijn Beekman

Er moeten duidelijkere regels komen voor het bij oorlogsgevaar sluiten van het luchtruim voor de burgerluchtvaart. Ook moeten landen de uitwisseling van informatie over de veiligheid in conflictgebieden verbeteren. Dat schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer in reactie op het MH17-rapport dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) twee maanden geleden uitbracht.

Het kabinet onderschrijft de aanbevelingen van de OVV en “zal zich hier met prioriteit voor inzetten”. Het stelt ook dat luchtvaartmaatschappijen zelf hun risicoanalyses moeten verbeteren. De OVV vond verder dat luchtvaartmaatschappijen informatie beschikbaar moeten stellen over hun keuzes om al dan niet over bepaalde landen te vliegen. Het kabinet steunt de aanbeveling aan luchtvaartmaatschappijen om minimaal een keer per jaar openbaar verantwoording af te leggen over gekozen vliegroutes.

Nationaal Crisisplan Vliegtuigongevallen

In reactie op een ander kritiekpunt van de OVV, namelijk dat partijen langs elkaar heen werkten in hun informatievoorziening naar de nabestaanden, belooft het kabinet dat voor het geval van nieuwe vliegrampen een Nationaal Crisisplan Vliegtuigongevallen wordt opgesteld. Hierbij zal een verschil worden gemaakt tussen vliegtuigongelukken die in Nederland plaatsvinden en ongevallen die in het buitenland plaatsvinden en waarbij Nederlandse slachtoffers vallen.

Een deel van de OVV-adviezen is al eerder opgepakt, maar het kabinet belooft dat Nederland ze ook op de agenda zetten tijdens het voorzitterschap van de EU, van januari tot eind juni.

Geen nieuwe info strafrechtelijk onderzoek

Over de stand van zaken van het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van toestel MH17 zegt het kabinet dat het nog “in volle gang is” en dat onduidelijk is hoe lang het nog zal duren. Dat bevindingen van de OVV zullen in het strafrechtelijk onderzoek van Nederland worden betrokken “voor zover dat is toegestaan op basis van toepasselijke regelgeving”.

Toestel MH17 van Malaysia Airlines werd op 17 juli vorig jaar uit de lucht geschoten met een raket, die vermoedelijk werd gelanceerd door pro-Russische separatisten uit Oekraïne. Bij het neerhalen kwamen alle inzittenden, inclusief 196 Nederlanders, om het leven.