Currentzis overtuigt met beheerste ‘Sacre’

Toen dirigent Teodor Currentzis in pas Wagners Rheingold dirigeerde, kreeg hij elke avond een vitamine-injectie toegediend. De dirigent heeft veel energie nodig. Bij concertante uitvoeringen van Mozarts opera’s tapdanst hij over het podium, zijn jonge orkest MusicAeterna opstuwend tot grootse prestaties. Ook zijn Rameau klinkt rauw en rusteloos. Verrassend: Currentzis’ nieuwste opname met zijn fantastische musici, Stravinsky’s Le sacre du printemps, is beheerst. Natuurlijk benut hij de theatrale mogelijkheden van uitgerekte fermates, contrasten in dynamiek en de stereo-opstelling van tegenover elkaar geplaatste eerste en tweede violen. De wrange houtblazersklank in Jeux des cités rivales wordt eerder benadrukt dan opgeschoond. Maar de opname is transparant, Currentzis volgt Stravinsky’s fraseringen en kiest vlotte tempi. De ‘danse sacrale’ heeft iets afstandelijks, waardoor het sadisme rond het zich dooddansende meisje wordt blootgelegd.

    • Floris Don