Alleen in Noord-Holland komen er banen bij

Het aantal banen voor werknemers is in de vier jaar tot eind 2014 in bijna alle provincies gedaald. Alleen in Noord-Holland steeg in die periode de werkgelegenheid voor werknemers, blijkt uit cijfers van het CBS van vanmorgen. Dat het saldo in Noord-Holland positief is, komt vooral door de goede resultaten van vorig jaar. In Zuid-Holland was de teruggang in absolute zin het grootst: er verdwenen 63.155 banen. Friesland verloor naar verhouding het meest, namelijk 6,5 procent. In heel Nederland verdwenen in vier jaar 153.000 banen. (NRC)