Wereldwijde CO2-uitstoot is gedaald

Voor het eerst is de mondiale CO2-uitstoot buiten crisistijd gedaald, maar klimaatonderzoekers betwijfelen of die daling doorzet. 
Beijing sloeg vandaag en gisteren smogalarm. Het drukke autoverkeer en de industrie rond de Chinese hoofdstad veroorzaken de smog. Foto EPA/How Hwee Young

In 2015 zal de wereldwijde uitstoot van CO2 door verbranding van fossiele brandstoffen (kolen, olie, gas) en industriële processen waarschijnlijk dalen, vergeleken met vorig jaar. Dat verwacht een internationale groep klimaatwetenschappers, op basis van gegevens over de eerste acht maanden van dit jaar. Belangrijkste oorzaak is het afgenomen kolengebruik door China. Het tijdschrift Nature Climate Change publiceert vandaag het onderzoek, op het moment dat regeringsleiders in Parijs een klimaatverdrag proberen te sluiten.

Economie groeit, uitstoot daalt

De onderzoekers noemen de daling „ongebruikelijk” omdat de wereldeconomie is blijven groeien. De mondiale CO2-uitstoot is al vaker gedaald, maar steeds in tijden van economische crisis. Eind jaren 90 stabiliseerde die uitstoot, toen Rusland en de ‘Aziatische tijgers’ in een recessie raakten. In 2008, na de financiële crisis, daalde de mondiale CO2-uitstoot even.

Of de wereld nu wellicht al zijn piek in CO2-uitstoot heeft bereikt, betwijfelt Corinne Le Quéré, die het onderzoek leidde. Zij is directeur van het Britse Tyndall Centre for Climate Change Research. Volgens haar zijn de trends in de uitstoot van broeikasgassen grillig. „Als de industrie in China over een paar jaar weer aantrekt, kan de mondiale uitstoot weer stijgen”, zegt ze. Ook het weer – bijvoorbeeld een aantal zachte winters op rij – is van invloed.

Om klimaatopwarming te beperken, zal de uitstoot van broeikasgassen de komende decennia drastisch omlaag moeten.

Het nu gepresenteerde onderzoek brengt niet de uitstoot van alle broeikasgassen in kaart. Het beperkt zich tot CO2 dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen en industriële processen – wel de belangrijkste bronnen, goed voor bijna tweederde van de totale uitstoot.

Ondanks die kanttekeningen lijkt er sprake van een structurele verandering, in ieder geval in China, dat met een aandeel van circa 30 procent veruit de grootste uitstoter van CO2 is. Dat constateerde het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) eerder dit jaar, in een trendrapport dat het opstelde met het Joint Research Centre (JRC), een onderzoeksinstituut van de Europese Commissie. Het rapport liep tot 2015, en meldde dat de mondiale uitstoot van CO2 sinds 2012 aan het afvlakken is. China speelt daarbij een belangrijke rol. Het land verandert snel van een industriële economie naar een minder energieslurpende dienstensamenleving. Verder is de Chinese kolenstook door elektriciteitscentrales aan het afvlakken, mede ingegeven door smogproblematiek. Gisteren heeft het stadsbestuur van Beijing voor het eerst de hoogste alarmfase, code rood, afgegeven in verband met de smog die de stad de komende dagen in een grijze nevel hult. Voor zijn stroomproductie investeert China fors in duurzame (wind, zon, waterkracht) en kernenergie. Dit zijn blijvende veranderingen.

Zachte winter

Voor 2015 verwacht de internationale groep klimaatwetenschappers dat de afvlakking van het Chinese kolengebruik zich doorzet in een daling. Ze baseert dat op allerlei data over kolenopslag- en gebruik, voor de maanden januari tot augustus. Wel zegt de groep erbij dat de gebruikte gegevens met veel onzekerheden zijn omgeven. In totaal daalt de CO2-uitstoot van China dit jaar naar verwachting met bijna 4 procent.

Verder verwacht de groep een lichte daling van de uitstoot van de Verenigde Staten, na China de grootste uitstoter. Voor Europa apart maakte ze nog geen schattingen voor 2015. Het eerder dit jaar gepubliceerde trendrapport van PBL en JRC laat zien dat de uitstoot in de EU sinds 2010 min of meer gestaag daalt. Vorig jaar was er sprake van een flinke daling van bijna 5 procent. Dat kwam onder andere door een zachte winter, waardoor gebouwen minder brandstof nodig hadden voor verwarming. De transportsector verbruikte iets minder benzine en diesel. Maar de belangrijkste oorzaak van de afname was ook hier het verminderd kolengebruik, dan wel het sluiten van kolencentrales. In de meeste EU-landen daalde dat kolengebruik in 2014 – met name in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland – met uitzondering van Nederland, waar het steeg.

Voor de toekomst noemt Corinne Le Quéré diverse onzekere factoren. India is een van de belangrijkste. Daar zijn 300 miljoen mensen nog niet aangesloten op het elektriciteitsnet. India, nu de op drie na grootste CO2-uitstoter, kan uitgroeien tot het bepalende land voor de mondiale uitstoot, als het dezelfde ontwikkeling volgt als China. In India neemt het kolengebruik juist toe.